Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602583952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl

PIT-VAT- ZUS-NFZ

Wysokość podatków i składek ZUS oraz NFZ w Czechach

1) Działalność jednoosobowa (osoby fizyczne)

 • podatek dochodowy PIT – 15% + ewent. 7% z dochodów nad 100000 koron miesięcznie.
 • składki ZUS – 29,2%, minimalnie 1972,- Kč/miesiąc, do podstawy podatkowej max. 1 296 288,-Kč
 • składki NFZ – 13,5% minimalnie 1823,- Kč/ miesiąc. Ulga na podatku dochodowym: 24 840,- Kč/rok
 • podatek VAT – 21% (ewent. 15% czy 10%) – dochody od 1 milona koron czeskich albo przy zakupie towaru z EU w wysokości 326 00,- Kč lub przy zakupie usług z EU bez limitu kosztów.

Koszty

Osoby fizyczne, ktore nie przekroczą dochodów rocznych w wysokośi 2 mil. Kč, mają możliwość odliczania kosztów faktycznych, związanych z działalnością gospodarczą albo kosztów stałych (ryczałtowych) w wysokości:

 • 80% – rzemieślnicy, rolnicy
 • 60% – pozostała działalność gospodarcza
 • 40% – działalnośc na podstawie ustawy autorskiej
 • 30% – dochody z dzierżaw (wynajmów)

Osoby fizyczne – nierezydenci w Czechach odprowadzaja podatek dochodowy w Czechach tylko z dochodów uzyskanych z działalności na terenie Czech.

2) Spółki handlowe

 • podatek dochodowy PIT – 19%
 • podatek z dywidend – 15%
 • podatek VAT – 21% (ewent. 15% czy 10%) – dochody od 1 milona koron czeskich albo przy zakupie towaru z EU w wysokości 326 00,- Kč lub przy zakupie usług z EU bez limitu kosztów.

3) Osoby zatrudnione (pracownicy na umowę)

 • podatek dochodowy – 15%
 • składki ZUS – 6,5% oraz 25% pracodawca
 • składki NFZ – 4,5% oraz 9% pracodawca

Ulga na podatku dochodowym: 24 840,- Kč za rok lub 2 070,- Kč miesięcznie