Spółki na Słowacji

Nieprzypadkowo Słowacja jest jednym z tych państw, na terenie których Polacy najchętniej zakładają swoje firmy, jeśli decydują się na przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. A warto rozważyć taki scenariusz choćby ze względu na atrakcyjne stawki podatkowe, niskie ubezpieczenia społeczne, liczne ulgi oraz korzystne regulacje prawne skierowane do przedsiębiorców na Słowacji. Polacy zakładający spółki na Słowacji doceniają także podejście tamtejszych urzędników, którzy traktują przedsiębiorcę nie jak potencjalnego oszusta, ale osobę, która uczciwie pracuje, przyczyniając się do rozwoju krajowej gospodarki.

Spółka na Słowacji

Odpowiednikiem popularnych w Polsce spółek z o.o. są na Słowacji spółki s.r.o. (Spolocnost s rucenim obmedzenym). Spółki takie składają się z dwóch organów: dyrektora oraz walnego zgromadzenia wspólników. Dyrektor reprezentuje spółkę, przy czym spółka na Słowacji może mieć więcej niż jednego dyrektora. Niezbędne jest wówczas ustalenie kompetencji poszczególnych osób oraz tego, czy dyrektorzy mogą działać samodzielnie w imieniu spółki, czy są oni zobowiązani współdziałać. Spółki s.r.o. stanowią niezwykle atrakcyjną formę prowadzenia działalności gospodarczej i mogą być ciekawym narzędziem optymalizacji podatkowej.

Korzyści

Wśród licznych korzyści i zalet, z jakimi wiąże się prowadzenie spółki na Słowacji, wymieniane są najczęściej ulgi podatkowe, brak wielu obowiązkowych w Polsce opłat, możliwość zaliczenia wielu wydatków do kosztów prowadzenia działalności czy łatwa procedura zakładania spółek. Jednak praktyka pokazuje, że umiejętnie korzystanie ze słowackich przepisów pozwala właścicielom spółek odnosić znacznie więcej korzyści z jakimi wiąże się posiadanie spółki s.r.o. Przede wszystkim należy wspomnieć o odpowiedzialności dyrektora spółki za jej mienie i finanse. Dyrektor spółki na Słowacji nie odpowiada za długi spółki, zaś za zobowiązania podatkowe – dopiero wtedy, kiedy udowodnione zostaje, że spółka nie zapłaciła podatku umyślnie. Kolejną korzyścią jest wyższy limit obrotu uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT. W Polsce wynosi on 150 000 złotych, na Słowacji niemal 50 000 Euro. Spółki prowadzące na Słowacji sklepy internetowe nie muszą mieć także kasy fiskalnej. Obowiązek jej posiadania mają wyłącznie firmy, prowadzące punkty sprzedaży stacjonarnej. No i najważniejsze: na Słowacji przedsiębiorcę obdarza się znacznie większym zaufaniem. Widać to w podejściu urzędów skarbowych, tamtejszego ZUS-u czy rozmaitych organów kontrolnych. Podsumujmy więc, jakie korzyści odnosi przedsiębiorca zakładający spółkę na Słowacji:

  • możliwość zwolnienia z VAT do wysokości obrotu 49700 Euro,
  • brak konieczności posiadania kasy fiskalnej, prowadząc handel online,
  • niższa stawka podatku VAT wynosząca 20%,
  • liberalne podejście do przedsiębiorców,
  • brak podatku od środków transportowych,
  • mniej formalności, łatwiejsze procedury,
  • szerszy niż w Polsce katalog kosztów uzyskania przychodu i odliczeń VAT.

Czy można płacić ZUS na Słowacji, mając firmę w Polsce

Składki na ubezpieczenia społeczne są dla wielu przedsiębiorców w Polsce ciężarem, który ma ogromny wpływ na kondycję finansową firm. Bez względu na to, czy mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, czy o spółkach prawa handlowego, płacenie składek na ZUS znacznie obciąża budżety wielu polskich firm. Nic więc dziwnego, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy jest możliwość płacenia składek na ubezpieczenie społeczne na terenie Słowacji, jeśli prowadzi się działalność gospodarczą w Polsce. Słowackie prawo daje taką możliwość. Jeśli mamy firmę w Polsce, a dodatkowo założymy spółkę na Słowacji i tam będziemy wykonywali stosunek pracy (jako dyrektor spółki), przepisy Unii Europejskiej obowiązują nas do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w kraju, na terenie którego świadczymy pracę najemną. Mankamentem takiego rozwiązania jest faktyczna konieczność wykonywania pracy na Słowacji.

Założenie spółki na Słowacji

Aby założyć spółkę na Słowacji, musimy podpisać umowę spółki wspólnie z innymi założycielami. W tym celu konieczna jest wizyta wspólników na Słowacji, chyba, że strony udzielą odpowiedniego pełnomocnictwa kancelarii prawnej reprezentującej strony. Obowiązkowe jest także złożenie oświadczeń o niezaleganiu z podatkami i innymi obciążeniami państwowymi. Niezbędne jest też wniesienie kapitału zakładowego do spółki: minimum 5000 Euro. Kapitał spółki musi zostać zdeponowany w banku przez złożeniem wniosku o rejestrację spółki. Spółka musi posiadać adres na terenie Słowacji. Istnieje jednak możliwość wynajęcia wirtualnego biura, co w znacznym stopniu usprawnia wszystkie procedury. Ile trwa rejestracja spółki na Słowacji? Proces ten może potrwać ok 3-4 tygodni.

Koszty założenia spółki

Założenie spółki na Słowacji nie jest drogie. Do obowiązkowych opłat należy zaliczyć tłumaczenia dokumentów, opłatę rejestrową i poświadczenia notarialne. Łączny koszt powinien zamknąć się w granicach 300 Euro. Do tego należy doliczyć opłatę za obsługę prawną, jeśli zamierzamy korzystać z pomocy kancelarii adwokackiej.

Koszty utrzymania spółki

Również podstawowe koszty związane z prowadzeniem spółki nie są bardzo wysokie. Z pewnością zapłacimy za obsługę księgową oraz najem wirtualnego biura. Łącznie to koszt ok. 700 Euro rocznie.

Dla porównania, koszty tych samych usług w Polsce mogą być nawet kilkukrotnie wyższe w skali roku! Obsługa księgowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wydatek kilkuset złotych miesięcznie netto. Jeśli dodamy do tego wynajem wirtualnego biura, które w skali roku kosztuje ok 700 zł, otrzymujemy już ponad 2000 Euro. Nic więc dziwnego, że coraz więcej naszych rodaków przenosi swój biznes na Słowację.