Działalność gospodarcza w Czechach

Spółka czy działalność jednoosobowa? – Założyć albo kupić spółkę? – Jak wybrać siedzibę czy konto w banku po rejestracji firmy w Czechach?
Kto chce prowadzić firmę w Czechach czy na Słowacji, może działać jako osoba fizyczna (działalność jednoosobowa) albo może założyć spółkę handlową.

1) Działalność jednoosobową prowadzi przedsiębiorca pod własnym imieniem i nazwiskiem. Do tego może oczywiście dołączyć nazwę swojej firmy. Zyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności jednoosobowej w Czechach to kwestia zaledwie kilku dni.

Czeskie przepisy prawne rozróżniają następujące rodzaje działalności gospodarczej:

  •  działalność wolna (nieregulowana). Zarejestrowanie tego typu działalności jednoosobowej jest bardzo prostym i najtańszym sposobem założenia, a także następnego prowadzenia firmy w Czechach. Wymagane jest ukończenie 18 roku życia, zdolność do czynności prawnych oraz niekaralność potwierdzona przetłumaczonym wypisem z rejestru karnego (oświadczenie o niekaralności). Oprócz tego potrzebny jest tylko dowód osobisty danego przedsiębiorcy. W urzędzie działalności gospodarczej trzeba następnie wybrać konkretne typy działalności, wypisać potrzebne formularze i zapłacić opłatę. Do działalności wolnej można zaliczyć np. hurt, detal, pośrednictwo w handlu oraz usługach, usługi w zakresie doradztwa informacyjnego i oprogramowania komputerów, usługi najmu i administracji nieruchomości, usługi w zakresie tłumaczeń, usługi marketingowe i doradcze, usługi najmu i administracji nieruchomości, usługi marketingowe i doradcze, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja materiałów budowlanych, wyroby tekstylne itd. Wszystkie kroki możemy załatwić my na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa. Zarejestrowanie działalności gospodarczej potrwa kilka dni. Całkowite koszty założenia, włącznie z naszym wynagrodzeniem, nie przekroczą 1.800,- Zł.
  • działalność rzemieślnicza. W tym wypadku oprócz powyższych wymagań potrzebne są odpowiednie świadectwa lub zaświadczenia o wykształceniu kierunkowym lub o odbytej praktyce w danej czy też pokrewnej działalności.
    Do działalności rzemieślniczej zaliczamy np. kowalstwo, ślusarstwo, obróbkę metali, galwanizerstwo, odlewnictwo, naprawy i remonty samochodów i maszyn, usługi fryzjerskie, produkcję, instalację i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych, usługi stolarskie, usługi murarskie, ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, malarskie, usługi kosmetyczne, usługi fotograficzne, usługi gastronomiczne.
  • działalność koncesjonowana. Ten rodzaj działalności wymaga posiadania koncesji i dotyczy np. produkcji i dystrybucji alkoholi, handlu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz materiałami niebezpiecznymi, usług pirotechnicznych, prowadzenia strzelnic, nauki i kursów strzelania, – produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, transportu osobowego i towarowego, prowadzenia aukcji publicznych, prowadzenia biur turystycznych, ochrony majątku i mienia oraz usług detektywistycznych.
  • działalność wiązana. Do wykonywania tej działalności potrzebne jest posiadanie doświadczenia i wykształcenia zawodowego. Chodzi m. in. o prace geologiczne, produkcję papierosów i przetwórstwo tytoniu, produkcję i przetwórstwo paliw i smarów, produkcję niebezpiecznych substancji chemicznych oraz ich sprzedaż, manipulację z niebezpiecznymi odpadami, usługi projektowe w budownictwie, usługi budowlane, remonty i wyburzenia, handel zwierzętami hodowlanymi, doradztwo księgowe, przeglądy i rewizje urządzeń technicznych, usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, czynności w zakresie kultury fizycznej i sportu,usługi w zakresie organizowania kursów nauki jazdy, usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech, prowadzenie poradni psychologicznych i diagnostycznych itp.

Rejestracja firmy w Czechach
2) Spółka w Czechach. Większość polskich podmiotów wybiera formę działalności u południowych sąsiadów w ramach spółek handlowych. Polacy najczęściej wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ale też spółkę akcyjną, spółkę komandytową czy też spółkę publiczną. Tu trzeba rozważyć czy kupić już istniejącą spółkę, albo założyć spółkę nową. Drugi wariant jest jednak zdecydowanie lepszy, bezpieczniejszy i tańszy. A różnica czasowa, to tylko kilka dni zwłoki. Można bowiem załatwić rejestrację nowej spółki w przeciągu tygodnia. Szczegóły o założeniu spółki z o.o. znajdą państwo w oddziale FIRMA W CZECHACH.

3) Siedziba. W związku z wyborem siedziby spółki można się zdecydować czy wystarczy wybór biura wirtualnego, albo potrzebne będzie biuro faktyczne. Istnienie biura wirtualnego w Czechach ogólnie jest bez problemów akceptowane. Problem może powstać tylko w związku z potrzebą natychmiastowej rejestracji VAT po założeniu spółki która nie ma jeszcze stałych dochodów. Nowym firmom zapewnimy odpowiednią siedzibę wirtualną czy też klasyczny wynajem biura.

4) Konto bankowe. Każda nowo założona czeska firma zakłada oczywiście swoje konto w wybranym banku. Czeskie banki mają na ogół dobry rating i cieszą się całkiem dobrą kondycją. Każdy bank ma jednak swoje własne specyfika, oferuje różne usługi za różne ceny. Nowe, mniejsze banki proponują niższe ceny, jednakże nie zawsze można liczyć s usługami na najwyższym poziomie. A z drugiej strony renomowane banki nie należą do tych najtańszych. Polskim przedsiębiorcom pomagamy zorientować się w ofercie czeskiego rynku bankowego, a nawet potrafimy załatwić korzystniejsze ceny usług.

 

Jeżeli potrzebują Państwo pomoc przy założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Czechach, prosimy zwrócić się do nas. Wystarczy zadzwonić albo po polsku napisać e-mail. Sprawą od zaraz zajmie się nasz doświadczony czeski czy słowacki prawnik. Możemy się spotkać w naszych biurach w Ostrawie czy Hawierzowie (Czechy) albo w Czadcy (Słowacja). Można też wszystko załatwić na odległość, bez konieczności przyjazdu d o nas. Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa i załatwimy wszystko potrzebne. Mówimy oczywiście po polsku.

Czy trzeba mieszkać w Czechach, aby prowadzić tam działalność gospodarczą?

Aby móc założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Czechach, nasza firma musi posiadać adres na terenie Republiki Czeskiej. Oczywiście adres ten nie jest tożsamy z koniecznością zamieszkiwania na terenie Czech. Można więc mieć firmę zarejestrowaną u naszych południowych sąsiadów, ale mieszkać i pracować w Polsce. Jeśli więc interesuje nas przeniesienie firmy do Czech, nie musimy się tam przeprowadzać. W najlepszej sytuacji są więc przedstawiciele tzw. wolnych zawodów: tłumacze, graficy, informatycy itp., którzy nie posiadają stacjonarnego zakładu produkcyjnego. Dla nich przenosiny firmy do Czech będą praktycznie niezauważalne – bez wpływu na sposób wykonywania ich codziennej pracy.

Co na to fiskus?

Jednym z największych i najsilniejszych magnesów, które przyciągają polskie firmy do Czech, są kwestie związane z podatkami i szeroko rozumiane finanse. Przedsiębiorcy zakładający firmy w Czechach zwracają uwagę na fakt, że zarówno przepisy, jak i czeska administracja traktują przedsiębiorcę ze znacznie większym szacunkiem, niż ma to miejsce w Polsce, gdzie osoby prowadzące własny biznes nierzadko traktowane są jak potencjalni oszuści. Zasadniczą różnicę widać choćby na podstawie wysokości stawek podatkowych. W Polsce podatek dochodowy wynosi 19%, w Czechach – 15%. Wizja płacenia niższych podatków jest niezwykle kusząca dla wszystkich tych, którzy decydują się zarejestrować firmę w Czechach czy na Słowacji. Należy jednak pamiętać, że mieszkając na terenie Polski, wykonując tutaj swoją działalność (mimo, że zarejestrowaną w Czechach), nie jesteśmy w stanie w 100% uciec przed fiskusem. Jeśli do czeskiego urzędu skarbowego odprowadzamy 15-procentowy podatek, to pozostałe 4% powinniśmy uregulować w Polsce.