Optymalizacja podatkowa Słowacja

Dla polskich przedsiębiorców optymalizacja podatkowa to bardzo ważna kwestia. Dążąc do niej, coraz częściej decydują się na założenie spółki lub jednoosobowej firmy na terenie Słowacji albo przeniesienie tam istniejących już wcześniej podmiotów gospodarczych. Ten stan rzeczy wynika bezpośrednio z oferowanych w tym kraju rozmaitych udogodnień dla przedsiębiorstw. Obowiązujący u południowych sąsiadów Polski system podatkowy daje zagranicznym przedsiębiorcom o wiele więcej możliwości uzyskania wysokiego przychodu niż ma to miejsce w RP. Dodatkowo dzięki zawartym przez władze obu krajów umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania od dochodów osiąganych wyłącznie za granicą przedsiębiorca nie musi odprowadzać należności podatkowych w ojczyźnie. Niekiedy istnieje także możliwość uzyskania zwolnienia z opłacania podatku u źródła.

Osoby, których celem jest założenie spółki lub firmy na Słowacji, mogą skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii adwokackiej JUDr. Wiesław Firla. Specjalizujemy się w różnych zagadnieniach z zakresu prawa podatkowego obowiązującego na terenie republik: czeskiej i słowackiej. Dysponujemy szeroką wiedzą odnoszącą się do zagadnień optymalizacji podatkowej w tych krajach. Dzięki temu klienci mogą liczyć na naszą pomoc w rozmaitych kwestiach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.

Dlaczego firma na Słowacji jest opłacalna?

Za zakładaniem firm na Słowacji przemawiają przede wszystkim względy ekonomiczne. Trzeba mieć świadomość, że jest to kraj, w którym obowiązuje jedna z najniższych stawek podatku VAT w Europie, wynosząca 20%. W przypadku dochodów nieprzekraczających równowartości 200 tys. zł w skali rocznej nie ma konieczności rejestrowania się w słowackiej ewidencji VAT (w Polsce limit ten wynosi 150 tys. zł).

Nieco inaczej funkcjonuje system pobierania podatku dochodowego u południowych sąsiadów RP. Osoby, które podejmują się prowadzenia działalności jednoosobowej, powinny wiedzieć, że na Słowacji stawka PIT w pierwszym progu podatkowym wynosi 19% (jest zatem nieznacznie wyższa od tej obowiązującej w Polsce). Optymalizacją podatkową w pełni mogą natomiast cieszyć się przedsiębiorcy, którzy przekroczyli drugi próg opodatkowania. W tym przypadku podatek dochodowy nalicza się przy zastosowaniu 25-procentowej stawki (jest to znacznie mniej niż w RP, gdzie analogiczna wartość to 32%). Trzeba jednak pamiętać o tym, że na Słowacji obowiązuje wyższa kwota limitów podlegania pod większy PIT. Podczas gdy w Polsce jest to roczna suma dochodów na poziomie 85 528 zł, w państwie słowackim analogiczna suma w przeliczeniu na polską walutę wynosi 166 874 zł.

Nieco mniej korzystne dla przedsiębiorców z Polski zgodnie z obowiązującymi u południowego sąsiada przepisami prawa podatkowego są zasady obliczania podatku dochodowego od osób prawnych. Kwoty te ustala się przy zastosowaniu stawki 22% (dla porównania w RP jest to 19%). Stosunkowo wysoka jest też składka na ubezpieczenie zdrowotne, oscylująca na poziomie 14% wynagrodzenia (9% w Polsce). Dążąc do uzyskania wyższego przychodu, można jednak liczyć na niższą stawkę ubezpieczenia emerytalnego, wynoszącą 18% przy 19,52% w polskim systemie.

Przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na korzystanie z przywilejów oferowanych przez słowacki system podatkowy. Dodatkową zaletą prowadzenia działalności na Słowacji jest też mniejsza liczba formalności do załatwienia.