Ceny

a-fotoNasze ceny za świadczone usługi obejmują honorarium i wydatki . Punktem wyjściowym do uzgodnienia ceny za nasze usługi jest przede wszystkim czeska czy słowacka taryfa adwokacka. Ceny uzależnione są jednakże od wielu różnych czynników, np.i od ilości przeprowadzonych czynności adwokata, specyfiki, stopnia trudności, złożoności i rodzaju danej sprawy, koniecznego nakładu pracy itd.

Możemy uzgodnić cenę za jedną czynność adwokata, za godzinę jego pracy, albo też całkowitą cenę za prowadzenie konkretnej sprawy. Istnieje też możliwość umowy o zapłaceniu adwokatowi sumy pieniężnej, wyliczonej procentem z zyskanej kwoty.

Płatnicy polskiego VAT-u płacą w Czechach i na Słowacji ceny bez VAT.

W zdecydowanej większości ceny uzgadniamy z klientem indywidualnie. Zapraszamy do kontaktu!

PRZYKŁADY CEN (prosimy niżej podane informacje traktować bardzo orientacyjnie)

1. Założenie firmy w Czechach

Wstępna konsultacja gratis.

 • jednoosobowa działalność gospodarcza (włącznie z wszystkimi opłatami urzędowymi i wynagrodzenia adwokata) ok. 900 – 1800 zł.
 • spółka z o.o.( włącznie z wszystkimi opłatami sądowymi, notarialnymi, urzędowymi oraz wynagrodzeniem adwokata) ok. 2900 – 3.800 zł.
 • spółka akcyjna ( włącznie z wszystkimi opłatami sądowymi, notarialnymi, urzędowymi oraz wynagrodzeniem adwokata) ok. 6200 – 7000 zł.
 • siedziba firmy – wirtualne biuro (w cenie np. przyjmowanie poczty, możliwość organizowania spotkań z partnerami handlowymi, przekazywanie informacji z urzędów itp.) ok. 240 zł miesięcznie realne biuro – wynajem od 300 zł miesięcznie + media

2. Koszty prowadzenia księgowości (orientacyjnie, netto)

Osoby fizyczne

 • rejestrowane do VAT: od 1500 Kč/miesiąc + zeznanie podatkowe 2000,- Kč/rok
 • nierejestrowane do VAT: 15 Kč/dowód w księdze przychodów + zezn. podatkowe 2000Kč/rok.

Spółki handlowe

 • rejestrowane do VAT: od 3000 Kč/miesiąc + zeznanie podatkowe od 3500 Kč/za rok
 • nierejestrowana do VAT: od 20 Kč/dowód (pełna księgowość) + zezn. Podatkowe od 3500,- Kč/rok.

Obsługa pracowników i płac

 • 200 Kč/miesiąc/pracownik
 • konsultacje księgowe: 350 Kč/godz.

3. Tłumaczenie dokumentów (języki czeski -polski –słowacki) od 20 Zł za stronę standardową A4.

4. Stała obsługa prawna

 • stawka za godzinę pracy (np. 200 zł/godz.) albo
 • stała miesięczna stawka ryczałtowa za całość obsługi (np. 1500 zł miesięcznie)

5. Windykacja należności

 • Wstępna analiza sprawy w ramach pierwszej konsultacji – gratis.
 • Możliwość zapłaty za każdą działalność adwokata albo ryczałt po wyegzekwowaniu roszczeń.

6. Reprezentacja w sądach, konsultacje prawne, sporządzanie umów

 • Podstawą do wyliczenia honorarium jest czeska czy słowacka taryfa adwokacka. Najczęściej ustalamy wysokość wynagrodzenia za jedną czynność adwokata (np. przejęcie zastępstwa, przygotowanie pozwu, uczestnictwo adwokata w rozprawie itp.). Honorarium za 1 czynność waha się w granicach 180-600 zł.
 • Ceny konsultacji prawnych 100-200 złotych.
 • Sporządzenie umów – cena uzgadniana jest indywidualnie (np. umowa kupna nieruchomości 500-1.000 zł).