Windykacja na Słowacji

Odzyskanie długu od zagranicznego kontrahenta nie zawsze jest łatwe. W tej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem jest windykacja międzynarodowa. W praktyce jej skuteczne przeprowadzenie często zależy od skorzystania z pomocy profesjonalnych adwokatów. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w udzielaniu klientom kompleksowego wsparcia w odzyskiwaniu wierzytelności pożyczonych zagranicznym podmiotom. W zakresie realizowanych przez nią usług mieści się także windykacja należności na Słowacji.

Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania. W fazie polubownego załatwiania sprawy w imieniu wierzyciela nawiązujemy kontakt z zadłużonym u niego podmiotem w celu nakłonienia go do jak najszybszego uregulowania zaległych zobowiązań finansowych. Przygotowujemy treść nakazu zapłaty oraz wysyłamy dokument na adres dłużnika. Regularnie przeprowadzamy z nim również rozmowy telefonicznie w sprawie spłaty należności. Weryfikujemy powody zalegania i w oparciu o zebrane w ten sposób informacje podejmujemy dalsze kroki.

Windykacja Słowacja

Jeśli tego rodzaju działania nie przyniosą spodziewanego efektu, staramy się nie generować dodatkowych kosztów obciążających konto klienta. W takiej sytuacji proponujemy, aby windykacja zagraniczna odbyła się na drodze sądowej. Decyzję o skierowaniu do sądu sprawy dotyczącej danego dłużnika konsultujemy z klientem, przedstawiając mu uprzednio wszystkie konsekwencje takiego kroku. Załatwienie formalności związanych z wszczęciem postępowania sądowego i jego prowadzeniem bierzemy na siebie. W naszej kancelarii adwokackiej doskonale znamy obowiązujące na terenie Słowacji prawo, co pozwala nam na zaproponowanie klientom optymalnych rozwiązań sprzyjających szybkiemu odzyskaniu wierzytelności. Uzyskany tytuł wykonawczy sprawia, że możemy wszcząć egzekucję komorniczą względem dłużnika u słowackiego komornika sądowego.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że skuteczność windykacji międzynarodowej w różnych krajach Unii Europejskiej, w tym także na Słowacji, zależy nie tylko od szybkości podjętych działań, ale także od prewencji. Dlatego oferujemy klientom możliwość dokonania weryfikacji wiarygodności słowackiego kontrahenta przed nawiązaniem z nim współpracy. W szczególności zwracamy przy tym uwagę na jego wypłacalność.

Europejski Nakaz Zapłaty

Nasza kancelaria adwokacka dostosowuje metody swojego działania do prawa lokalnego. Windykacja na Słowacji przebiega w oparciu o wydany europejski nakaz zapłaty. Dokument ten nadaje się do stosowania w sprawach cywilnych oraz handlowych. Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem na jego podstawie można dochodzić tylko roszczeń pieniężnych, które mają charakter transgraniczny. Oznacza to, że windykacja zagraniczna na podstawie wspomnianego nakazu zapłaty jest możliwa tylko wtedy, gdy kontrahenci prowadzą działalność gospodarczą na terytorium innych krajów.

Podmiotom, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy z naszą kancelarią adwokacką, oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnej i niezobowiązującej weryfikacji sprawy. Po jej dokonaniu klient sam podejmuje decyzje, czy zatrudniani przez nas prawnicy będą zajmować się windykacją jego należności na Słowacji.