Firma w Czechach

Na zgłoszenie nowej spółki do urzędu skarbowego w Czechach przedsiębiorca ma 30 dni, licząc od dnia rejestracji. Z przyjemnością zajmiemy się wszystkimi procedurami, tak, by nie musieli Państwo przejeżdżać do Czech. Dzięki podpisanym przez Państwa pełnomocnictwom możemy w Państwa imieniu zarejestrować spółkę w Czechach i wykonać wszystkie niezbędne czynności prawne, by spółka mogła szybko i legalne rozpocząć działalność.

Założenie spółki w Czechach

Polscy przedsiębiorcy najczęściej zakładają w Czechach firmy w formie spółek handlowych, chodzi przede wszystkim o spółki z o.o., spółki akcyjne, komandytowe czy też publiczne. Spółkę założymy Państwu w ciągu kilku dni.

Do założenia spółki z o.o. w Czechach potrzebne są:

 • dane spółki – przedmioty działalności (szczegóły patrz w oddziale DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA), dane wspólnika/ów oraz członka/ów zarządu, nazwa firmy, wysokość kapitału podstawowego (nawet 1 korona), a także czeski adres siedziby spółki
 • polskie oświadczenie o niekaralności członka zarządu
 • konto w banku, gdzie na początek trzeba wpłacić kapitał zakładowy
 • wpisy i rejestracje w urzędzie działalności gospodarczej
 • sporządzenie zapisu notarialnego
 • rejestracja spółki w rejestrze sądowym

Polski klient musi nam podać dane spółki oraz dostarczyć oświadczenie o niekaralności. Musi też wybrać odpowiedni bank i włożyć kapitał zakładowy. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa my załatwiamy resztę.

b-fotoSiedziba może być wybrana w formie klasycznego biura, albo też tzw. biura wirtualnego. Zapewnimy Państwu siedzibę na życzenie i wg Państwa wymogów. To samo dotyczy wyboru odpowiedniego konta w banku (pomożemy z wyborem banku na podstawie jego poziomu, zakresu świadczonych usług, wysokość opłat itd.).

Całkowite koszty założenia spółki z o.o., włącznie z wszystkimi opłatami oraz z naszym wynagrodzeniem, wahają się w granicach 2.900 – 3.800 Zł, w wypadku spółki akcyjnej koszt waha się w granicach 6200 – 7000 zł.

Nasza działalność nie kończy się jednak w związku z samotnym założeniem spółki. Polskim firmom pomagamy z bieżącym prowadzeniem firmy w Czechach (np. prowadzenie księgowości, pomoc prawna, wyszukiwanie pracowników polskojęzycznych, załatwianie dotacji, tłumaczenia). Komunikacja z Państwem przebiega w języku polskim.

Spółka z o.o. w Czechach:

 • ilość wspólników – 1 albo więcej (może być osoba fizyczna lub prawna, może być zagraniczna)
 • ilość członków zarządu – minimalnie 1
 • kapitał zakładowy – minimalnie 1 korona czeska
 • rada nadzorcza – nieobowiązkowa
 • założenie – aktem notarialnym
 • siedziba – biuro wirtualne lub faktyczne

Założenie spółki wpisuje do rejestru sądowego notariusz online.

Nową spółkę trzeba zgłosić w czeskim urzędzie skarbowym do 30 dni od jej zarejestrowania w rejestrze sądowym.
Jeśli przyjazd do Czech jest dla Państwa zbyt kłopotliwy, przygotujemy potrzebne pełnomocnictwa, a po ich podpisaniu możemy załatwiać wszystkie czynności. Założymy spółkę bez obecności Państwa w Czechach.

Jeżeli zdecydują się Państwo wykorzystać naszą pomoc, wystarczy zadzwonić albo po polsku napisać e-mail. Sprawą od zaraz zajmie się nasz doświadczony czeski czy słowacki prawnik. Możemy się spotkać w naszych biurach w Ostrawie czy Hawierzowie (Czechy) albo w Czadcy (Słowacja). Można też wszystko załatwić na odległość, bez konieczności przyjazdu do nas. Znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Państwa i załatwimy wszystko potrzebne. Mówimy oczywiście po polsku.

Założenie spółki w Polsce i Czechach – porównanie kosztów

Rejestrując spółkę w Polsce, przedsiębiorca na starcie obciążony jest kilkoma kosztami, których najczęściej nie sposób uniknąć. Jak wyglądają koszty założenia spółki w Czechach? Czy musimy wnosić opłaty rejestrowe? Na jakie opłaty musi przygotować się przedsiębiorca? Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów urzędowych, dotyczących rejestracji spółek w Polsce i w Czechach.

Opłaty urzędowe
Polska Czechy
Rejestracja spółki 1000,00 PLN 5000,00 Kč
Rejestracja VAT 150,00 PLN
Podpis elektroniczny 300,00 PLN 190,00 Kč

Koszty prowadzenia spółki w Polsce i w Czechach

Porównanie spółek polskiego i czeskiego prawa pozwala odpowiedzieć na pytanie o ewentualne korzyści, jakie przedsiębiorca może odnieść, decydując się na założenie spółki w Czechach. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i Czechach regulują odpowiednie przepisy, a najważniejsze koszty związane z posiadaniem spółki w Czechach i Polsce również porównaliśmy w formie tabeli.

Koszty prowadzenia spółki
Polska Czechy Podatek CIT
19% 19%
Rozliczenia z ZUS Rocznie Rocznie
Deklaracja VAT Miesięczne/kwartalne Kwartalne
Deklaracja VIES Miesięczne/kwartalne Kwartalne
Zaliczka na CIT Miesięczne Zależnie od kwoty podatku za poprzedni rok
Rejestracja VAT 150,00 zł Darmowe
Zwrot podatku VAT 30-150 dni Do 25 dnia następnego miesiąca od złożenia deklaracji

Zalety prowadzenia spółki w Czechach:

 • 19-procentowy podatek CIT,
 • uzależnienie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wysokości dochodu,
 • nie trzeba mieszkać na terenie Republiki Czeskiej,
 • wygodna komunikacja elektroniczna z urzędami i instytucjami,
 • nie trzeba posiadać kasy fiskalnej,
 • domniemanie niewinności przy kontrolach skarbowych,
 • rzadkie i umiarkowane kary finansowe.

Wady prowadzenia spółki w Czechach:

 • wymagane zaświadczenie o niekaralności,
 • wysokie koszty składek na ubezpieczenie społeczne przy wyższych dochodach,
 • konieczność posiadania wysokiego kapitału zakładowego.