Dlaczego Czechy?

d-fotoWiele Polaków decyduje się ostatnio na założenie firmy w Czechach. Jakie są najczęstsze powody dla podjęcia tej decyzji?

 • wzrasta zainteresowanie produktami polskimi na czeskim rynku
 • prostszy system podatkowy, do tego wiele ulg i przywilejów. Od podatku można odliczyć wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, włącznie z np. podatkiem VAT, kosztami na zakup samochodu, paliwa itp.,
 • korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania, możliwość ryczałtowego odliczenia kosztów działalności przedsiębiorcą w wysokości od 40% do 80% od osiągniętego przychodu. To wszystko bez konieczności ich dokumentowania. Taka forma jest szczególnie opłacalna dla osób, które nie ponoszą przy swojej działalności dużych wydatków,
 • brak obowiązku bycia płatnikiem VAT. Rezygnacja z takiego obowiązku przysługuje małym przedsiębiorcom którzy nie przekraczają rocznego obrotu w wysokości jednego miliona koron czeskich.
 • niskie koszty założenia działalności gospodarczej, łatwość zyskania zezwoleń do działalności
 • znacznie mniej zbiurokratyzowane, bardziej przyjazne i mniej restrykcyjne postępowanie urzędów,
 • czas założenia spółki 1-2 tygodnie,
 • w pełni elektroniczna komunikacja z urzędami oraz sprawozdawczość podatkowa,
 • bez ograniczeń dla inwestorów zagranicznych przy nabywaniu majątku, włącznie nieruchomości,
 • mniejsze ograniczenia dotyczące wydatków inwestycyjnych, większe ulgi inwestycyjne.
 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania