Działalność gospodarcza na Słowacji

Ze względu na liczne udogodnienia i znacznie korzystniejsze rozwiązania prawne, coraz większa liczba polskich przedsiębiorców przenosi swój biznes na Słowację. Kraj naszych południowych sąsiadów przyciąga biznes ulgami dla firm, ograniczeniem formalności oraz traktowaniem przedsiębiorców jak równorzędnych partnerów w relacjach z administracją.

Jak założyć firmę na Słowacji?

Słowacka ustawa o prowadzeniu działalności gospodarczej precyzuje, jakie wymogi powinna spełnić osoba, która zamierza na terenie tego kraju prowadzić działalność gospodarczą. Zarówno Słowacy, jak i przedstawiciele innych państw mogą prowadzić na Słowacji firmę na tych samych zasadach. Osoba, która chce założyć firmę, powinna być pełnoletnia. Nie może być także karana. Chcąc założyć firmę na Słowacji, musimy zgłosić to w wydziale ds. prowadzenia działalności gospodarczej, mieszącym się przy urzędach wojewódzkich. Opłata rejestracyjna wynosi 5 Euro, a płaci się ją w znaczkach skarbowych. Istnieje także możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej w jednym z punktów kontaktowych, będących czymś w rodzaju elektronicznych urzędów.

W Polsce możliwość prowadzenia działalności gospodarczej otrzymujemy po nadaniu numeru REGON. Uzyskanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej trwa w naszym kraju zwykle kilka dni. Na Słowacji firma może działać natychmiast po opuszczeniu przez przedsiębiorcę urzędu. Działa tzw. zasada cichej zgody – umownego zezwolenia, chroniącego przedsiębiorcę do czasu uzyskania wpisu w rejestrze firm.

Dla kogo to się opłaca?

Firma na Słowacji to korzystna alternatywa dla wielu przedsiębiorców, jednak nieprzypadkowo duża część podmiotów działających na słowackim rynku to firmy transportowe. Na Słowacji bowiem nie ma podatku od środków transportowych. Korzystają z tego firmy posiadające własną flotę TIR-ów. Oszczędności z tego tytułu mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Dodatkowo VAT od kupna pojazdów na Słowacji w całości możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i płacić w ten sposób niższy podatek dochodowy.

Przeniesienie spółki na Słowację

W wielu przypadkach opłacalne może być także przeniesienie istniejącej już w Polsce spółki na terytorium Słowacji. Decydują o tym względy podatkowe. W szczególności korzystają na tym holdingi. Decyzja o przeniesieniu na Słowację spółki-matki pozwala w dalszym ciągu prowadzić zarząd spółki w Polsce. Jednak podlegała ona będzie słowackim przepisom podatkowym, które w wielu przypadkach są znacznie korzystniejsze od polskich. Wystarczy wspomnieć choćby niższą niż w Polsce stawkę podatku VAT, wynoszącą 20%

Koszty i stawki podatkowe

Wśród wielu faktów i mitów dotyczących zakładania firmy na Słowacji jak mantrę powtarzane są szczególnie słowa o niskich podatkach. Ile w tym prawdy i czy faktycznie w ostatnich latach Słowacja stała się prawdziwym rajem podatkowym? Jeśli chodzi o podatek dochodowy, na Słowacji jeszcze do niedawna obowiązywał 19-procentowy podatek liniowy. Po rezygnacji z tego systemu, obecnie obowiązują 2 stawki podatkowe dla osób fizycznych: 19% oraz 25% (dla osób osiągających dochód powyżej 3.311 Euro). Dla porównania, w Polsce osoby osiągające dochód powyżej 85 528 zł płacą 32-procentowy podatek PIT. Jeśli zaś chodzi o podatek CIT dla spółek, na Słowacji wynosi on 22%. Jak wyglądają koszty prowadzenia firmy i stawki podatkowe najlepiej przekonamy się, analizując poniższą tabelę. Znajduje się w niej porównanie najistotniejszych opłat i kosztów, z jakimi muszą borykać się rozważający założenie działalności gospodarczej w Polsce i na Słowacji.

Polska Słowacja
Podstawowa stawka VAT 23% 20%
Wysokość obrotu, do której podatnik może być zwolniony z VAT 150 000,00 PLN 49 790,00 EUR
Opłata rejestrowa w KRS 600,00 PLN 33-829,50 EUR
Opłata za zmiany w KRS 500,00 PLN 66-331,50 EUR
Stawka podatku PIT 18%, 32% 19%, 25%
Stawka podatku CIT 19% 22%
Składka emerytalna 19,52% 18,00%
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 14%

Klasyfikacja dochodów

Dochody i dywidendy wypłacane przez spółki są w świetle słowackiego prawa zwolnione z opodatkowania. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz to, że słowackie firmy mają możliwość stosowania tzw. optymalizacji podatkowej, pozwalającej na łatwiejsze planowanie podatkowe, rejestracja spółki na Słowacji opłaca się polskim przedsiębiorcom zwłaszcza, jeśli posiadają rezydencję podatkową w Polsce. Wówczas, klauzula tax sparing chroni ich przed ryzykiem podwójnego opodatkowania.

Rodzaje działalności

Na Słowacji wyróżnia się trzy zasadnicze rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej: wolną, wiązaną i rzemieślniczą. Co szczególnie istotne, na prowadzenie żadnej z nich nie są wymagane żadne państwowe zezwolenia lub koncesje. Można uprawiać je więc całkowicie swobodnie. W przypadku prowadzenia działalności rzemieślniczej, niezbędne jest jednak posiadanie uprawnień zawodowych oraz minimum 6-miesięcznego doświadczenia zawodowego. Działalność wiązana wiąże się z posiadaniem odpowiedniego wykształcenia, wolną możemy uprawiać na zasadach ogólnych.