Optymalizacja podatkowa Czechy

W ostatnich latach coraz większa liczba polskich przedsiębiorców decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej na terenie Czech. Popularność tego rozwiązania wynika przede wszystkim z obowiązujących u południowych sąsiadów Polski korzystnych sposobów naliczania podatku VAT i dochodowego. Ponadto zobowiązania finansowe przedsiębiorstw względem Skarbu Państwa oraz składki ZUS są tam relatywnie niskie w porównaniu do wysokości analogicznych należności na terenie RP. Optymalizacja podatkowa to niewątpliwie jeden z najważniejszych powodów podjęcia decyzji o stworzeniu siedziby przedsiębiorstwa za południową granicą. Nie jest to jednak jedyna przyczyna takiego stanu rzeczy.

Założenie firmy w Czechach przez obywateli innych krajów jest proste i nie wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków – najważniejszym z nich jest przedstawienie stosownym organom zaświadczenia o niekaralności. Działalność gospodarczą można prowadzić w dowolnym regionie Republiki Czeskiej. W tym kraju bowiem nie ma żadnych obostrzeń w dziedzinie nabywania majątku przez cudzoziemców.

Polscy przedsiębiorcy, którzy pragną założyć firmę w Czechach, mają możliwość skorzystania z usług profesjonalnej kancelarii JUDr. Wiesław Firla. Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin prawa, którzy pomagają klientom w załatwianiu rozmaitych formalności. Reprezentują także ich interesy przed organami administracyjnymi.

Dlaczego firma w Czechach się opłaca?

Działające w Czechach firmy mogą przybrać jedną z czterech dostępnych form funkcjonowania na rynku. Są to kolejno działalność:

  • nieregulowana,
  • rzemieślnicza,
  • koncesjonowana,
  • zastrzeżona.

Obok jednoosobowych podmiotów gospodarczych bardzo popularnym rozwiązaniem jest założenie spółki, zwłaszcza tej z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koszt jej stworzenia wpływa wysokość kapitału zakładowego. Związane z tym przedsięwzięciem opłaty wynoszą w przeliczeniu na polską walutę około 1680 zł. Przeprowadzona w całości online rejestracja podmiotu trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni. W tym czasie polscy przedsiębiorcy zakładający firmę w Czechach mogą kontaktować się z różnymi urzędami, wykorzystując w tym celu platformy usług elektronicznych.

Założenie spółki u południowych sąsiadów Polski to dla jej obywateli również gwarancja otrzymania znaczących ulg inwestycyjnych w postaci optymalizacji podatkowej. Dotyczy to np. podatku VAT, którego zasady rozliczania w Republice Czeskiej są mniej restrykcyjne niż w RP. Wysokość jego podstawowej stawki wynosi 21%, a obniżonej 15%.

Istnieje także możliwość odliczenia akcyzy od zobowiązania podatkowego jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Z kolei podatek dochodowy oscyluje na poziomie 15%, a w przypadku zysków o wartości przekraczającej 1,2 mln koron jego stawka zostaje podwyższona do 22%. Co istotne od osób prowadzących firmę w Czechach nie wymaga się dysponowania kasą fiskalną. Polscy przedsiębiorcy mogą też liczyć na ograniczony wymiar kar w sytuacji drobnych opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych.

Optymalizacja podatkowa to nie jedyna korzyść wynikająca z założenia podmiotu gospodarczego u południowych sąsiadów Polski. Równie istotny jest też ułatwiony dostęp do kompleksowej opieki medycznej. Składki ZUS mają wysokość uzależnioną od dochodu, przy czym stawka ubezpieczenia emerytalnego wynosi 14,6%, a zdrowotnego 6,75% zysków. Dla najlepiej zarabiających polskich przedsiębiorców może to oznaczać konieczność odprowadzania wyższych kwot do Kasy Chorych oraz Czeskiej Administracji Ubezpieczenia Społecznego.