Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602583952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl

Pomoc prawna

Kompleksowa oferta naszej kancelarii adwokackiej, adresowana do klientów z Polski, obejmuje pomoc prawną w Czechach i na Słowacji. Zapewniamy obsługę w zakresie następujących obszarów prawa:

 • prawo spółek, prawo handlowe,
 • rejestracja, obsługa prawna i podatkowa firm i spółek oraz innych form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie podmiotów w sporach roszczeniowych,
 • prawo cywilne,
 • prawo nieruchomości,
 • prawo karne.

Pomoc prawna: konsultacje, reprezentowanie firm, opiniowanie umów

W szerokim zakresie usług prawnych świadczonych na rzecz naszych klientów znajdują się m.in.: indywidualne konsultacje i pomoc prawna, sporządzanie umów, pisanie listów i dokumentów procesowych, a także pisanie opinii dla aktów prawnych i umów. W tym celu prowadzimy dla naszych polskich klientów biura prawne zarówno w Czechach, jak i na Słowacji. Jednak zaletą naszej kancelarii jest możliwość załatwienia wielu spraw bez konieczności osobistej wizyty naszym biurze. Chętnie współpracujemy z naszymi klientami telefonicznie oraz mailowo.

Nasi polscy klienci mogą liczyć na sprawną i skuteczną reprezentację ich interesów przed czeskim i słowackim wymiarem sprawiedliwości. Reprezentujemy firmy oraz klientów indywidualnych w trakcie postępowań prowadzonych przez notariusza, komornika oraz wiele innych podmiotów. Windykacja należności, prawo handlowe, spory konsumenckie, odszkodowania oraz rozmaite inne roszczenia również należą do częstych spraw, w których reprezentujemy naszych klientów z Polski. Podobnie jak sprawy z zakresu prawa karnego, wymagające skutecznej obrony, którą jest w stanie zapewnić jedynie doświadczony, doskonale znający czeskie lub słowackie prawo adwokat. Wielkim plusem współpracy z naszą kancelarią jest fakt, że w ogromnej liczbie przypadków nasi klienci, by uzyskać pomoc prawną, nie muszą stawiać się osobiście w Czechach czy na Słowacji.

Kompleksowa pomoc prawna – Czechy

Jeśli na terenie Czech lub Słowacji prowadzą państwo własną działalność gospodarczą, oferujemy Państwu specjalną ofertę w zakresie kompleksowej i stałej obsługi prawnej. W jej ramach świadczymy pełen zakres usług prawnych związanych z codziennym funkcjonowaniem Państwa przedsiębiorstwa. Sprowadza się ona m.in. do:

 • prowadzenia konsultacji prawnych,
 • sporządzania pism i dokumentów,
 • opiniowania dokumentów, umów, porozumień,
 • sporządzania pozwów i odpowiedzi,
 • windykowania należnych zobowiązań,
 • reprezentacji klienta przed sądami i innymi podmiotami.

Czynności windykacyjne

Wieloletnia praktyka i doświadczenie owocują licznymi sukcesami, jakimi kancelaria JUDr. Firla może poszczycić się na polu windykacji należności. W tym zakresie nasza działalność prowadzona jest na terenie całych Czech i Słowacji. Zapewniamy skuteczne i zgodne z prawem windykowanie należności na rzecz naszych klientów. Jedną z wielu funkcji, jakie pełni mecenas JUDr. Firla, jest funkcja syndyka banku Moravia Banka a.s. Swoich klientów reprezentujemy w sporach toczonych przed różnymi instytucjami: od sądów, poprzez arbitraż, aż po komornika. Zaprawimy kompleksową pomoc prawną na etapie postępowania przedsądowego, sądowego, przedegzekucyjnego i egzekucyjnego. Zawsze staramy się wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie dla naszych klientów, a skuteczność naszych działań sprawia, że zaufało nam wiele firm i osób z Polski.

Arbitraż

Nasza kancelaria oferuje także arbitraż – metodę, która stanowi skuteczny sposób na rozwiązywanie sporów bez wstępowania na drogę sądową. Na terenie Słowacji i Czech z postępowania arbitrażowego korzysta wiele podmiotów zainteresowanych windykacją należności. Arbitraż pozwala odzyskać swoje pieniądze oraz inne należności bez konieczności rozpoczynania często długiej, kosztownej i stresującej batalii sądowej. Arbitraż ma jeszcze jedną wielką zaletę w stosunku do postępowania sądowego – orzeczenie może zostać wydane bez rozprawy, a jego moc jest równorzędna z mocą wyroku sądowego. Jako profesjonalna pomoc prawna, dysponująca szerokimi kompetencjami, jesteśmy w stanie przeprowadzić postępowanie arbitrażowe w sposób kompleksowy i zgodny z obowiązującym prawem w sposób szybki i komfortowy dla obu stron. Należy pamiętać, że aby arbiter miał prawo do rozstrzygania sporu, strony powinny umieścić stosowny zapis w umowie, tak jak czyni się to w przypadku zapisów o rozstrzygania sporów przez sąd. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji na temat szczegółów udzielania pomocy prawnej w Czechach i na Słowacji przez naszą kancelarię prawną.

Poniżej prezentujemy nasz kompleksowy zakres usług prawnych na terenie Czech:

Prawo spółek:

 • rejestracja nowej spółki w Czechach,
 • zakup sprzedaż czeskich spółek,
 • przejęcia czeskich spółek (M&A),
 • wykonywanie audytów prawnych w spółkach.

Prawo umów:

 • redakcja treści umów, negocjacje, sporządzanie opinii dla umów,
 • umowa z czeską firmą – zabezpieczenie jej wykonania,
 • postępowanie w przypadku naruszenia warunków umowy,
 • reprezentowanie stron w sporach między czeskimi i polskimi firmami.

Prawo procesowe:

 • reprezentowanie przed sądem w Czechach,
 • realizacja orzeczenia polskiego sadu na terenie Czech,
 • działania egzekucyjne należności,
 • windykacja zobowiązań,
 • kompleksowa pomoc prawna w Czechach.

Prawo własności indywidualnej:

 • znaki towarowe w Czechach – ochrona,
 • patenty, wzory użytkowe,
 • prawo autorskie.

Prawo upadłościowe:

 • postępowania upadłościowe.

Prawo nieruchomości:

 • wykonywanie audytu nieruchomości na terenie Czech,
 • handel nieruchomościami – Czechy,
 • sporządzanie i opiniowanie umów.

Prawo karne:

 • obrona w procesie karnym w Czechach,
 • postępowania deportacyjne – asysta,
 • aresztowania w Czechach.

Prawo spadkowe:

 • otrzymanie spadku,
 • dziedziczenie majątku w Czechach,
 • postępowania spadkowe i majątkowe,

Prawo rodzinne:

 • postępowanie alimentacyjne,
 • prawo do kontaktu z dzieckiem w Czechach,
 • małżeństwa.

Prawo transportowe:

 • doradztwo prawne,
 • ubezpieczenia i odszkodowania,
 • zajmowanie i konfiskata samochodów ciężarowych – Czechy.

Prawo podatkowe:

 • kompleksowe doradztwo podatkowe w Czechach.